Podróże Agnes

Tyberiada (Izrael)

Tyberiada (po hebrajsku – Tiveria, po arabsku – Tabariyyah,po angielsku – Tiberias) to interesujące miasto uzdrowiskowe przepięknie położone nad Jeziorem Galilejskim w rejonie Dolnej Galilei, które rozciąga się aż na 3 poziomy na wysokości depresji 200 metrów pod poziomem morza. 

„Panorama Dolnej Tyberiady (Izrael) z widokiem na Jezioro Galilejskie” Agnes M
Miasto Tyberiada zostało wzniesione w 20 r. n.e. przez Heroda Antypasa syna Heroda Wielkiego a nazwę otrzymało na cześć cesarza Cezara Tyberiusza. Powstało prawdopodobnie na ruinach wioski rybackiej Rakkat, która wkrótce po rozbudowie stało się stolicą Galilei i głównym ośrodkiem politycznym i religijnym Żydów. Około 30 r.n.e. Jezus z Nazaretu przeniósł w okolicę Tyberiady swoją działalność i właśnie tutaj miały miejsce kolejne cuda m.in. „rozmnożenie chleba i ryb w pobliskiej miejscowości Tabga nad Jeziorem Galilejskim (Jezioro Genezaret) i znane fragmenty „chodzenia Jezusa po wodzie na Jeziorze Galilejskim”, „wybór przez Jezusa 12 apostołów” oraz „Kazanie na Górze Ośmiu Błogosławieństw”, gdzie do dziś znajduje się piękny kościół z krużgankami zakończony ozdobną kopułą, na której wypisano 8 błogosławieństw na ośmiu witrażach znajdujących się w kopule. 
 Po zakończeniu wojny rzymsko – żydowskiej toczącej się w latach 66-73 n.e. a zwłaszcza po wygnaniu w 135 r n.e. Żydów z Jerozolimy znaleźli oni schronienie w Tyberiadzie. Wtedy miasto Tyberiada wraz z sąsiednim Seforis stało się najważniejszym ośrodkiem życia religijnego i oświatowego. Do miasta przeniesiono „Sanhedryn – Najwyższy Sąd Prawa Żydowskiego” oraz zaczęto spisywać tu „Misznę”, z której powstał „Talmud Jerozolimski”. W Tyberiadzie znajduje się grobowiec autora „Miszny” rabina Meira Baal Hanesa, gdzie wzniesiono dwie synagogi: białą – sefardyjską i niebieską – aszkanezyjską. Każdego roku religijni Żydzi pielgrzymują do grobowca rabina Akiwy, którego zabili Rzymianie w 135 r.n.e. oraz do grobowców pozostałych rabinów: uczonego Maimonidesa, Ben Zakkai, Eliezera Wielkiego, Rawa Ammi, Rawa Assi i Izajasza Horowitza. Wierzą, że pielgrzymka i modlitwa w tych świętych miejscach zapewni im szczęście i wysłuchanie wszystkich osobistych próśb.
Do dziś Tyberiada wraz z Jerozolimą, Hebronem i Safed uznawana jest za jedno z czterech świętych miast judaizmu.
W czasach panowania Bizancjum i pod panowaniem arabskim nastąpił upadek Tyberiady. W 1033 r. silne trzęsienie ziemi zniszczyło miasto, które jednak zostało odbudowane. Do dziś Tyberiada znajduje się na obszarze o dużej aktywności sejsmicznej ze względu na położenie w Rowie Jordanu będącego częścią Rowu Abisyńskiego wchodzącego w skład Wielkich Rowów Afrykańskich. Miasto nawiedziły liczne trzęsienia ziemi (ostatnie w 1946 r.) będące konsekwencją ruchów czasowo zablokowanych płyt: arabskiej i afrykańskiej przesuwających się wzdłuż linii uskoku Rowu Jordanu. W wyniku tego powstał Rów Jordanu, który wypełnił się wodą tworząc Jezioro Tyberiadzkie (Jezioro Galilejskie) oraz powstały w okolicach miasta liczne źródła wód termalnych, które współcześnie wykorzystywane są w uzdrowiskach i SPA. 
 W czasie wypraw krzyżowych Tyberiada została podbita i zdobyta przez Franków, którzy włączyli ją do Królestwa Jerozolimskiego, ustanawiając ją stolicą Księstwa Galilei (Księstwa Tyberiady). W 1187 r. wojska krzyżowców zostały pokonane prze Saladyna w bitwie pod Hittin w pobliżu Tyberiady. W 1558 r. miasto zostało odbudowane przez pochodzącą z Portugalii Donę Gracię Mendes Nasi zwaną Dona Gracia z pomocą sułtana osmańskiego. Następnie bratanek Dony Graci – Józef Nasi planował dalszą rozbudowę i chciał założyć produkcję jedwabiu. Plany te zostały przerwane ze względu na wojnę Imperium Osmańskiego z Republiką Wenecką. W następnych latach miasto zostało ponownie zniszczone przez Imperium Osmańskie i duże trzęsienie ziemi w 1837 r., które spowodowało liczne straty i śmierć ponad 600 osób. W czasach nowożytnych w 1947 r. Tyberiada została przyznana państwu izraelskiemu na mocy Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Niestety wywołało to sprzeciw i wojnę arabsko-izraelską trwającą do 1948 r. Po wojnie sześciodniowej w 1967 r. postanowiono rozpocząć odbudowę Tyberiady: wybudowano istniejącą do dziś promenadę nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, utworzono park miejski, powstały hotele, centrum handlowe i restauracje oraz odnowiono budynki, kościoły i synagogi. Jednak dopiero w październiku 2004 r. utworzono na nowo istniejący aż do dziś Sanhedryn w Tyberiadzie. 

„Widok z góry na luksusowe hotele w Dolnej Tyberiadzie” Agnes M
„Widok na środkowy poziom Tyberiady (Izrael) z osiedlami mieszkaniowymi” Agnes M
„Panorama Jeziora Galilejskiego (Morza Tyberiadzkiego) w Izraelu” Agnes M
 Obecnie Tyberiada jest najniżej położonym miastem we współczesnym Izraelu, które dodatkowo rozciąga się na stromych zboczach wzgórza Tel Ma’on (250 m. n.p.m). Ze względu na to zróżnicowanie położenia miasto podzielone jest na trzy części a różnica pomiędzy najwyższą i najniższą częścią miasta wynosi prawie 500 metrów. Na I poziomie najniżej tuż nad brzegiem Jeziora Galilejskiego zwanego Morzem Tyberiadzkim usytuowana jest zabytkowa część Tyberiady stanowiąca atrakcję turystyczną i ośrodek życia kulturalnego oraz handlu. Na II poziomie na wysokości ok. 100 m n.p.m. znajdują się starsze dzielnice mieszkaniowe a na III poziomie na szczycie wzgórza wybudowano nowoczesne osiedla mieszkaniowe i eleganckie hotele. 
„Widok na Jezioro Galilejskie (Morze Tyberiadzkie) w Izraelu” Agnes M
„Widok na zabytkowe mury z czarnego bazaltu a w tle nowoczesny hotel Leonardo Plaza w Tyberiadzie (Izrael)”
Agnes M
„Autorka bloga w otoczeniu kwiatów Bugenwilli okazałej na tle hotelu Leonardo Plaza w Tyberiadzie” Agnes M
„Panorama Dolnej Tyberiady z widokiem na Jezioro Galilejskie (Izrael)” Agnes M
„Widok na zabudownia nowych osiedli mieszkaniowych w Górnej Tyberiadzie (Izrael)” Agnes M

 Aż do naszych czasów zachowały się liczne zabytki m.in. pozostałości rzymskich budowli z XVIII w. forteca Daher-El-Amar, żydowska łaźnia rytualna, pozostałości murów miejskich z czarnego bazaltu i kościół Św. Piotra wzniesiony na ruinach świątyni z czasów wypraw krzyżowych. Współczesny kościół Św. Piotra w Tyberiadzie zaprojektowany został w kształcie odwróconej łodzi i symbolizuje on 4 Ewangelie zgodnie z inskrypcją słów Jezusa do Św. Piotra „Bądź pasterzem mego stada”. Dlatego też na witrażach umieszczono wizerunki świętych i rybę a na tyłach dziedzińca postawiono kopię pomnika Św. Piotra przekazaną z Rzymu w 1833 r. Dodatkowo pod murem kościoła na dziedzińcu ustawiono kamienny pomnik w kształcie ołtarza z herbami polskich miast (Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Lwów i Wilno), który został ufundowany ze składek polskich uchodźców pod koniec II wojny światowej. 

Dwa meczety w Tyberiadzie są zamknięte i do czasu renowacji nie będą udostępnione turystom odwiedzającym Tyberiadę. W południowej części promenady wybudowano grecki ortodoksyjny kościół i klasztor oraz trzy domy modlitwy a także ścianę z ikonami religijnymi.

„Rondo przed wjazdem na teren miasta Tyberiady (Izrael)” Agnes M
„Widok na elegancki hotel na wzgórzu w okolicy Tyberiady (Izrael)” Agnes M
„Widok na ozdobne rondo w Tyberiadzie (Izrael)” Agnes M
„Widok na wzgórze w okolicy Tyberiady (Izrael)” Agnes M
„Widok na cmentarz w mieście Tyberiady (Izrael)” Agnes M
„Ortodoksyjni Żydzi na przedmieściach Tyberiady (Izrael)” Agnes M
Park miejski w Tyberiadzie (Izrael) z fragmentem dawnych murów miejskich” Agnes M
„Fragmenty dawnych zabudowań miejskich z czarnego bazaltu i kościół w Tyberiadzie (Izrael)” Agnes M
„Widok z góry z centrum handlowego na liczne sklepiki w pobliżu promenady nad Jeziorem Galilejskim w Tyberiadzie (Izrael)” Agnes M
„Autorka bloga w parku miejskim a w tle fragmenty dawnych murów z czarnego bazaltu w Tyberiadzie (Izrael)”
Agnes M
„Palmy w parku miejskim z fragmentem dawnych murów z czarnego bazaltu w Tyberiadzie (Izrael)”
Agnes M
„Fragment dawnej fortecy z XVIII w. w Tyberiadzie (Izrael)” Agnes M
„Współczesne sklepy w pobliżu centrum handlowego w Tyberiadzie (Izrael)” Agnes M
 W Tyberiadzie znajduje się również ciekawe muzeum ilustrujące historię
pochodzącej z Portugalii – Dony Graci Nasi, która z własnego majątku
sfinansowała odbudowę państwa żydowskiego i ocaliła uciekinierów
żydowskich przed hiszpańską inkwizycją. Zamek w Tyberiadzie, w którym
mieszkała został przekształcony w elegancki hotel i muzeum Casa Dona
Gracia, które jest jakby „żywym” muzeum, gdzie można dotknąć wszystkich
eksponatów.

„Budynek hotelu z obrazem przedstawiającym historię Dony Graci i życie w dawnej Tyberiadzie (Izrael)” Agnes M
„Obraz przedstawiający handel w czasach odbudowy Tyberiady (Izrael) przez Donę Gracię” Agnes M
” Autorka bloga na tle obrazu przedstawiającego historię Dony Graci w centrum handlowym w Tyberiadzie a w tle budynek z czarnego bazaltu z białym wapieniem wzdłuż promenady nad Jeziorem Galilejskim (Izrael)”
Agnes M

Główną atrakcją turystyczną usytuowaną w
południowej części Tyberiady jest Park Narodowy Hamat Tiberias w skład którego
wchodzi siedemnaście gorących źródeł termalnych posiadających właściwości
lecznicze.Wody termalne o temperaturze 60 stopni Celsjusza zawierają około 100
minerałów o unikalnych właściwościach leczniczych i terapeutycznych. Lecznicze
wody zawierają związki siarki, chlorowodoru i soli wapiennych, które wpływają
leczniczo na schorzenia reumatyczne (reumatyzm, artretyzm) i mięśniowe a także
zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego i rozrodczego. Wybudowano tu
eleganckie nowoczesne łaźnie, które oferują różne drogie zabiegi terapeutyczne dla
kuracjuszy uzdrowiska.
Wody z tego miejsca zasilają sławne SPA
Tiberias Springs, które oferuje swoim klientom luksusowe zabiegi pielęgnacyjne
i zabiegi lecznicze oraz kąpiele w termo-mineralnych basenach w komfortowych
warunkach z pięknym widokiem na Jezioro Galilejskie. 

W 1920 r. podczas prac prowadzonych przy drodze z Tyberiady do Zemach przypadkowo znaleziono zabytkowy siedmioramienny świecznik czyli menorę. Spowodowało to rozpoczęcie prac wykopaliskowych, dzięki którym odkryto fundamenty synagogi z IV w. n.e. a w jej wnętrzu znaleziono najstarszą w Izraelu przepiękną mozaikę w kształcie zodiaku ze słońcem w  środku. Mozaika pochodzi z okresu I w. n.e. i znajduje się dziś w Hammat Tiberias. 

Tyberiada to nowoczesne miasto, które posiada
wiele walorów turystycznych. Po skorzystaniu z zabiegów terapeutycznych w SPA i
zwiedzeniu zabytków możemy odpoczywać w parku, spacerować romantyczną promenadą
nad brzegiem Jeziora Galilejskiego lub też wypłynąć w krótki rejs statkiem
wycieczkowym w stronę miasta Kafarnaum lub Ein Gev wzdłuż wschodnich wybrzeży
jeziora. 
Dla miłośników zakupów wybudowano w Tyberiadzie
duże centrum handlowe, liczne sklepiki, bazary, duży handlowy deptak wyłączony
z ruchu samochodowego prowadzący do nadmorskiej promenady na końcu którego znajduje
się znany tyberiadzki targ rybny. Tradycyjnie jak w każdym nadmorskim mieście
możemy tutaj kupić świeże dopiero co złowione różne gatunki ryb. Niedaleko
targu rybnego znajdziemy sklepy z falaflami czyli alternatywą kebaba dla
wegetarian. Falafle to typowo arabska potrawa w formie kulek lub kotlecików z
ciecierzycy lub bobu z sezamem odpowiednio przyprawione.
Na starym mieście znajdziemy również liczne
kawiarnie, lodziarnie, restauracje i puby oraz sklepy z souvenirami. 
Tyberiada posiada szeroką bazę hotelową
oferując nam noclegi w luksusowych hotelach z basenami termalnymi nad jeziorem
poprzez hotele o średnim standardzie aż po młodzieżowe hostele. Znajduje się tu
ponad 30 hoteli z najbardziej komfortowym „Rimonin Galei Kinnereth”
nad samym brzegiem Jeziorem Galilejskiego dawniej zwanego Jeziorem Kinneret
oraz Radisson Moriah Plaza i Jordan River.
W południowej części Tyberiady znajduje się komfortowy hotel Gai Beach Hotel, w
którym znajdują się Park Wodny, w kórym są baseny ze sztuczną falą oraz
gigantyczne zjeżdżalnie o dużym stopniu nachylenia. 
Popularną rozrywką młodych mieszkańców Izraela
są dyskoteki organizowane na pokładach statków wycieczkowych, które wypływają
na nocne rejsy wzdłuż wybrzeża Jeziora Galilejskiego. 


Tyberiada to nowoczesne miasto, które posiada
wiele walorów turystycznych. Po skorzystaniu z zabiegów terapeutycznych w SPA i
zwiedzeniu zabytków możemy odpoczywać w parku, spacerować romantyczną promenadą
nad brzegiem Jeziora Galilejskiego lub też wypłynąć w krótki rejs statkiem
wycieczkowym w stronę miasta Kafarnaum lub Ein Gev wzdłuż wschodnich wybrzeży
jeziora. 
Dla miłośników zakupów wybudowano w Tyberiadzie
duże centrum handlowe, liczne sklepiki, bazary, duży handlowy deptak wyłączony
z ruchu samochodowego prowadzący do nadmorskiej promenady na końcu którego znajduje
się znany tyberiadzki targ rybny. Tradycyjnie jak w każdym nadmorskim mieście
możemy tutaj kupić świeże dopiero co złowione różne gatunki ryb. Niedaleko
targu rybnego znajdziemy sklepy z falaflami czyli alternatywą kebaba dla
wegetarian. Falafle to typowo arabska potrawa w formie kulek lub kotlecików z
ciecierzycy lub bobu z sezamem odpowiednio przyprawione.
Na starym mieście znajdziemy również liczne
kawiarnie, lodziarnie, restauracje i puby oraz sklepy z souvenirami. 
Tyberiada posiada szeroką bazę hotelową
oferując nam noclegi w luksusowych hotelach z basenami termalnymi nad jeziorem
poprzez hotele o średnim standardzie aż po młodzieżowe hostele. Znajduje się tu
ponad 30 hoteli z najbardziej komfortowym „Rimonin Galei Kinnereth”
nad samym brzegiem Jeziorem Galilejskiego dawniej zwanego Jeziorem Kinneret
oraz Radisson Moriah Plaza i Jordan River.
W południowej części Tyberiady znajduje się komfortowy hotel Gai Beach Hotel, w
którym znajdują się Park Wodny, w kórym są baseny ze sztuczną falą oraz
gigantyczne zjeżdżalnie o dużym stopniu nachylenia. 
Popularną rozrywką młodych mieszkańców Izraela
są dyskoteki organizowane na pokładach statków wycieczkowych, które wypływają
na nocne rejsy wzdłuż wybrzeża Jeziora Galilejskiego. 

„Fragment deptaka handlowego ze stoiskami wzdłuż promenady nad brzegiem Jeziora Galilejskiego w Tyberiadzie (Izrael)” Agnes M
„Motorówki w przystani na Jeziorze Galilejskim w Dolnej Tyberiadzie (Izrael)” Agnes M
„Autorka bloga na tle przystani w Dolnej Tyberiadzie (Izrael) a z boku fragment romantycznej promenady nad Jeziorem Galilejskim” Agnes M
„Fragment promenady i tablica informująca o siedzibie Sanhedrynu w Tyberiadzie (Izrael)” Agnes M
„Reklama jednej z licznych kawiarni w okolicy promenady nas Jeziorem Galilejskim w Tyberiadzie (Izrael)” Agnes M
„Widok na deptak handlowy w Tyberiadzie (Izrael) i sklepy usytuowane w budynkach z czarnego bazaltu wykończone białym wapieniem” Agnes M
„Jeden ze sklepów, w których można kupić sok z świeżo wyciśniętych owoców granatu bardzo popularny w Izraelu” Agnes M
„Reklama kafejki w okolicy promenady nad Jeziorem Galilejskim w Tyberiadzie (Izrael)” Agnes M
„Rejs wycieczkowy łodzią po Jeziorze Galilejskim w Tyberiadzie (Izrael)” Agnes M


Tyberiada
to naprawdę urokliwe nadmorskie miasto, gdzie można bardzo miło spędzić czas i
każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas ostatniego pobytu w Izraelu zwiedziliśmy
je tylko przejazdem, ale na szczęście w czasie mojej pierwszej wycieczki do
Izraela miałam możliwość zwiedzenia starego miasta, pospacerowania deptakiem
handlowym i promenadą oraz obserwowania statków pływających po Jeziorze
Galilejskim, które nocą są pięknie oświetlone. Mogłam osobiście doświadczyć tej
różnicy poziomów miasta, gdyż nocowaliśmy w Górnej Tyberiadzie skąd autobusem
miejskim zrobiliśmy sobie wycieczkę zjeżdżając w dół do dolnej Tyberiady tuż
nad Jeziorem Galilejskim.
„Autorka bloga przy jednej z reklam wzdłuż deptaku handlowego w Tyberiadzie (Izrael)” Agnes M

Różnorodność miasta znalazła swoje
odzwierciedlenie w herbie miasta, który zaprojektował Gideon Keich w 1957 r.
Przedstawia on wody Jeziora Galilejskiego (Morza Tyberiadzkiego), gorące źródła
termalne, stare zabytkowe mury miejskie i nową zabudowę miejskich parków. Mieszkańcy
Tyberiady bardzo dbają o wygląd swojego miasto i własną kondycję zdrowotną,
ponieważ każdego roku organizowany jest tu maraton, w którym biorą udział
biegacze z całego świata. Bieg rozpoczyna się i kończy na ulicach Tyberiady a
trasa została wytyczona wzdłuż wybrzeża Jeziora Galilejskiego do kibucu Ein
Gev. 
Atrakcyjność miasta została doceniona przez
rząd izraelski i po raz kolejny w 2008 r. otrzymała wyróżnienie i pięć gwiazdek
w plebiscycie na najpiękniejsze miasto Izraela „Beautiful City – Beautiful
Israel”. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Visit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube