Podróże Agnes

Tabga (Izrael)

Tabga (Tabgha – po hebrajsku – Ein Sheva, po arabsku – Al-Tabigha a po grecku- „Heptapegon” lub „Siedem Źródeł”) to biblijne miejsce cudu rozmnożenia chleba i ryb w okolicy Jeziora Galilejskiego w północnej części Izraela. Region Tabgi oddalony jest zaledwie 3 km od Tyberiady (Izrael) i położony jest na wysokości 210 metrów pod poziomem morza między miastami Magdala (Migdal) i Kafarnaum. O cudach opisanych w Ewangeliach Św Mateusza (rozdz. 14, wers – 14-21) i Św.Marka (rozdz. 6, wers – 34-44) przypominają nam dwie świątynie katolickie w miejscowości Tabga – Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb i Kościół Prymatu  Św.Piotra. 
„Słynna ozdobna mozaika z V. w. n.e. na podłodze Kościoła Rozmnożenia Chleba i Ryb z miejscowości Tabga (Izrael) symbolizująca scenę rozmnożenia chleba i ryb” Agnes M
„Kościół Prymatu Św.Piotra w miejscowości Tabga (Izrael) nad Jeziorem Galilejskim” Agnes M
Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb – upamiętnia cud dokonany przez Jezusa czyli historię nakarmienia 5 tysięcy ludzi za pomocą 5 chlebów i 2 ryb podczas głoszenia nauk na pobliskim wzgórzu przez Jezusa (Ewangelia Św. Jana rozdz. 6). Region Tabgi został po raz pierwszy opisany w I w . n.e. przez żydowskiego historyka Józefa Flawiusza. Około 380 r. n. e. hiszpańska pątniczka Egeria opisała miejsce cudu Tabgę jako miejsce porośnięte roślinnością w otoczeniu wielu palm oraz siedem fontann wodnych oraz kościół nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Pierwszy kościół w miejscowości Tabga powstał ok. 352 r. n.e. a w 419 r. n.e. został zniszczony na skutek trzęsienia ziemi. Odrestaurowano go ok. 480 r. n.e. tworząc bazylikę bizantyjską składającą się z 3 naw. Niestety w okresie inwazji perskiej i arabskiej w 614 r. n.e. została kompletnie zburzona. Dopiero w czasach nowożytnych w 1888 r. teren miejsca w miejscowości Tabga został zakupiony przez niemiecką katolicką misję w Palestynie, która od 1892 r. prowadziła tam prace archeologiczne. Dlatego aż do dziś Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb znajduje się pod patronatem benedyktynów niemieckich i jest zarządzany przez arcybiskupa Kolonii jako filia Opactwa Zaśnięcia z Jerozolimy na Górze Syjon. 
W 1932 r. podczas prac archeologicznych Mader, Schneider, Bagatti i Loffreda odkryli fundamenty bazyliki bizantyjskiej z V w. n.e. z czarnego bazaltu oraz najsłynniejszą z mozaik przedstawiającą dwie ryby i kosz z pięcioma chlebami (na mozaice widzimy w koszu 4 chleby a piąty chleb to ten, który jest poświęcony na ołtarzu podczas liturgii Eucharystii). Postanowiono zbudować tymczasowy kościół żeby chronić piękne mozaiki i dopiero w 1980-1982 zbudowano kościół zaprojektowany przez dwóch architektów – Antona Goergena i Fritza Baumanna z Kolonii zgodnie z pierwowzorem oryginalnego stylu bizantyjskiego.
Niedawno dziedziniec przed wejściem do kościoła został odrestaurowany – w środku dziedzińca otoczonego ze wszystkich stron ozdobnymi kolumnami znajduje się  ogromne drzewo oliwne a z boku mały staw z nenufarami i rybami nawiązujący do cudu rozmnożenia. Kościół został wybudowany w stylu bizantyjskim na fundamentach dawnej bizantyjskiej bazyliki a na podłodze zostawiono świetnie zachowane 3 fragmenty mozaiki po lewej i prawej stronie ołtarza. Mozaiki po obu stronach ołtarza przedstawiają motywy ptaków, roślin z Nilu i podmokłych bagien. Natomiast mozaika w środkowej części ołtarza przedstawia słynny motyw mozaiki kosza z czterema chlebami i dwoma rybami, który utrwalany jest na wielu naczyniach ceramicznych, wazonikach, talerzykach, kubkach i innych pamiątkach.
„Wejście na teren miejsc świętych w miejscowości Tabga (Izrael) przez żelazną bramę ozdobioną symbolem krzyża jerozolimskiego” Agnes M
„Ozdobny dziedziniec przed Kościołem Rozmnożenia Chleba i Ryb wraz z ogromnym drzewem oliwnym w środku świętego miejsca w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Ozdobiony nenufarami staw ze złotymi rybkami symbolizującymi rozmnożenie ryb w miejscowości Tabga (Izrael) z boku dziedzińca” Agnes M
„Zbliżenie kwiatu nenufaru pięknie odbijającego się w wodzie stawu w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Złote rybki pływające w stawie na dziedzińcu Kościoła Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Ozdobna wieża z dzwonnicą Kościoła Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Fragmenty ozdobnych kolumn znajdujące się pod arkadami na dziedzińcu przed Kościołem Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael|)” Agnes M
„Autorka bloga na tle stawu z nenufarami i złotymi rybkami na dziedzińcu przed Kościołem Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Widok na nawę główną wewnątrz Kościoła Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Obraz Jezusa w formie ozdobnej ikony znajdujący się po prawej stronie w bocznej nawie Kościoła Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Ozdobny złoty krzyż znajdujący się na ścianie głównej nawy Kościoła Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Widok na nawę główną ze złotym krzyżem w środku Kościoła Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Widok na trzy okna znajdujące się nad wejściem do Kościoła Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Portret Maryi z dzieciątkiem w formie ozdobnej ikony po lewej stronie nawy głównej Kościoła Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Widok na ołtarz w nawie głównej wraz ze słynnym fragmentem ozdobnej mozaiki podłogowej z V w n.e. przedstawiającej kosz chlebów i 2 ryby w Kościele Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael)”
Agnes M
„Fragmenty mozaiki podłogowej z V w. n.e. z wizerunkami fauny i flory Delty Nilu znajdujące się po lewej stronie od nawy głównej Kościoła Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Ozdobna mozaika z V w. n.e. na podłodze w Kościele Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael)”
Agnes M
„Fragment ozdobnej mozaiki podłogowej z V w. n.e. przedstawiającej ptaki w Kościele Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Fragment ozdobnej mozaiki podłogowej z V w. n.e. przedstawiający żurawie w Kościele Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Fragment ozdobnej mozaiki podłogowej z V w. n.e. przedstawiający ptaki w Kościele Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Fragmenty ozdobnej mozaiki podłogowej z V w. n.e. w bocznej nawie Kościoła Rozmnożenia Chleba i Ryb w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
Kościół Prymatu Św.Piotra – drugi z kościołów upamiętnia drugi cudowny połów ryb w Jeziorze Galilejskim oraz prymat, którego Jezus udzielił Św. Piotrowi przekazując mu klucze do Królestwa Niebieskiego – scenę tą symbolizuje ogromna statua z brązu tuż nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Kościół Prymatu Św.Piotra został wybudowany z czarnego bazaltu w 1933 r. na fundamentach świątyni pochodzącej z przełomu IV i V w. n.e. na skale nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Z boku kościoła od strony jeziora znajdują się schody, po których stąpał Jezus. Kościół Prymatu Św.Piotra jest kolejnym sanktuarium objętym patronatem przez Kustodię Ziemi Świętej.
Badania naukowe i przeprowadzone prace archeologiczne potwierdziły, że wcześniej postawiono tam świątynie, które ulegały zniszczeniu. Ciekawostką jest legenda, o której opowiadała nam przewodniczka o kamiennych serduszkach, które kiedyś stanowiły podwaliny kolumn w kształcie serc, które miały prowadzić do świątyni. Do dziś zachowały się w bardzo dobrym stanie i rozciągają się od strony jeziora aż do murów kościoła. Miejsce to znane jest również z tego, że właśnie tutaj Jezus miał objawić się po zmartwychwstaniu (Ewangelia Św. Jana rozdział 21).
W środku kościoła znajduje się duża skała zwana „Mensa Christi – Stół Chrystusa” upamiętnia cudowny połów i wspólny posiłek Zmartwychwstałego Chrystusa z Apostołami i prymat Św.Piotra czyli oddanie mu władzy w Kościele Katolickim. 
Kościół Prymatu Św.Piotra był odwiedzany przez Papieży. Na pamiątkę nawiedzenia tego sanktuarium przez Papieża Pawła VI umieszczono tablicę wewnątrz kościoła. Pielgrzymkę odbył tu również Papież Jan Paweł II 24 marca 2000 r. Postanowiono uczcić pielgrzymkę Jana Pawła II do Ziemi Świętej projektując mozaikę wykonaną w Madabie w Jordanii oraz wykuwając nowe drzwi z brązu zawierające sceny związane z prymatem św. Piotra i pielgrzymkami Pawła VI i Jana Pawła II. Głównym fundatorem drzwi jest Stanisław Dyrda – były Król Bractwa Kurkowego. Mozaiki i drzwi z brązu zostały poświęcone przez Kardynała Stanisława Dziwisza Metropolitę Krakowa 16 listopada 2006 r.
„Ozdobny napis nad bramą wejściową na terytorium Kościoła Prymatu Św.Piotra w miejscowości Tabga (Izrael)”
Agnes M
„Widok z boku na Kościół Prymatu Św.Piotra od strony brzegu Jeziora Galilejskiego w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Widok z drugiego boku na Kościół Prymatu Św.Piotra w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Widok z góry na kamienne serduszka będące podstawami ozdobnych kolumn znajdujących się przed wejściem do Kościoła Prymatu Św.Piotra w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Widok od strony głównego wejścia do Kościoła Prymatu Św.Piotra w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Widok na sklepienie Kościoła Prymatu Św.Piotra wykończone czarnym bazaltem wulkanicznym w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Zbliżenie słynnej skały Mensa Christi na ołtarzu głównym w Kościele Prymatu Św.Piotra w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Widok na Jezioro Galilejskie z fragmentem kolumn w kształcie serc od strony Kościoła Prymatu Św.Piotra w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Zdjęcie makro kamieni z małymi muszelkami na brzegu Jeziora Galilejskiego w miejscowości Tabga (Izrael)”
Agnes M
„Zdjęcie kamienistego brzegu Jeziora Galilejskiego w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Tablica opisująca Kościół Prymatu Św.Piotra wraz z fotografiami z pielgrzymek Papieży w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Tablica niedaleko wejścia do Kościoła Prymatu Św.Piotra w miejscowości Tabga (Izrael) przedstawiająca wizerunki wszystkich Papieży” Agnes M
„Ozdobne krzewy i kwitnące drzewa owoców mango w okolicy miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Ogromny krzew opuncji figowej znajdujący się na parkingu przed wejściem na teren sanktuarium w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Wierni uczestniczący we mszy św pod palmami na terenie sanktuarium w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Okna ozdobione kolorowymi witrażami w Kościele Prymatu Św.Piotra w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Pięknie kwitnące krzewy Bugenwilli okazałej i ozdobne palmy na terenie miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Widok na Jezioro Galilejskie w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Widok na bujną roślinność nad Jeziorem Galilejskim w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Łódź z turystami podczas rejsu po Jeziorze Galilejskim widoczna z brzegu w miejscowości Tabga (Izrael)”
Agnes M
„Wieża Kościoła Prymatu Św.Piotra z czarnego bazaltu wulkanicznego w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Kamienne serce będące pozostałością dawnych kolumn nad brzegiem Jeziora Galilejskiego w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Schody z boku Kościoła Prymatu Św.Piotra po których stąpał Jezus w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Wierni uczestniczący we mszy św na terenie sanktuarium w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Widok na główne wejście do Kościoła Prymatu Św.Piotra w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Ozdobny kolorowy witraż w oknie Kościoła Prymatu Św.Piotra w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Widok na ołtarz w nawie głównej Kościoła Prymatu Św.Piotra w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Widok na boczne ściany z czarnego bazaltu wewnątrz Kościoła Prymatu Św.Piotra w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Ozdobny kolorowy witraż przedstawiający palmy znajdujący się nad wejściem do Kościoła Prymatu Św.Piotra w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Figura z brązu symbolizująca przekazanie prymatu Św. Piotrowi z napisem „Paś owce moje” nad brzegiem Jeziora Galilejskiego w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Ozdobne drzwi wykute z brązu ze scenami z religijnymi i przedstawiające Papieża Jana Pawła II prowadzące do Kościoła Prymatu Św.Piotra w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Pamiątkowa tablica z brązu informująca o danych darczyńcy z herbem Bractwa Kurkowego, wmurowana po prawej stronie przed wejściem do Kościoła Prymatu Św.Piotra w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Pielgrzymi z Polski zmierzający w stronę wejścia na terytorium miejsc świętych w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Visit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube