Podróże Agnes

Kana Galilejska (Izrael)

„Kana Galilejska – współcześnie miasto arabsko- izraelskie
Kfar Kanna, w którym Jezus dokonał swojego pierwszego cudu czyli przemienił
wodę w wino podczas uczty weselnej (Ewangelia Św. Jana, rozdział 2, wers 1-11) a także miasto rodzinne jednego z uczniów Jezusa – Bartłomieja zwanego
Natahanielem”. 
„Ozdobne etykiety na butelkach białego i czerwonego wina z Kany Galilejskiej (Izrael)” Agnes M
Kolejnym miastem, które odwiedziliśmy była słynna Kana Galilejska
(po hebrajsku Kanna to trzcina). Małe miasteczko położone jest w rejonie Galilei
blisko drogi prowadzącej do miasta Tyberiady nad Jeziorem Genezeret. Współczesna Kfar Kanna to
miasteczko utrzymujące się w całości z turystów, dlatego większość sklepów i
miejsc nawiązuje do słynnego cudu przemiany wody w wino. W całym mieście
spotykamy liczne sklepy z winami z ozdobnymi etykietami i oczywiście z tradycyjnym
napisem „Canna wedding wine”. 
„Zjazd z głównej drogi do miasta Tyberiady w stronę miasta Kfar Kanna (Izrael)” Agnes M
„Wjazd do miasta a w tle meczet w mieście Kfar Kanna (Izrael)” Agnes M
„Jeden z okolicznych sklepów z dewocjonaliami w mieście Kfar Kanna (Izrael)” Agnes M
„Tradycyjne wyroby z ceramiki zdobione w różne wzory tworzące mozaiki” Agnes M
„Małe gliniane dzbany na wino symbolizujące Kanę Galilejską (Izrael)” Agnes M
„Tradycyjne wino z Kany Galilejskiej (Izrael) zapakowane w ozdobne kartony” Agnes M
„Pamiątkowe ozdoby z Jerozolimy (Izrael) i Betlejem (Palestyna) w sklepikach w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Pamiątkowe ozdoby z mapkami Izraela i Jeziorem Galilejskim w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Wina z Kany Galilejskiej (Izrael) zdobione różnymi kolorowymi etykietami” Agnes M
„Jeden z wielu napisów nad sklepami w Kanie (Izrael) przypominający o cudzie przemiany wodę w wino” Agnes M
„Pamiątkowe souveniry w formie różnych magnesów w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Butelki z winem z pamiątkowym napisem Kana Galilejska (Izrael)” Agnes M
„Pamiątki na wystawie jednego ze sklepów w Kanie Galilejskiej (Izrael)” Agnes M
„Tradycyjnie wyciskany sok ze świeżych owoców granatu, pomarańczy lub grejfruta, który można kupić na ulicy w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Reklama sklepu z urządzeniami rtv we współczesnym mieście Kfar Kanna (Izrael)” Agnes M
Po kuszeniu na pustyni Judzkiej Jezus udał się ze
swoimi pierwszymi pięcioma uczniami na wesele do galilejskiego miasteczka Kana. 

„1 Trzeciego dnia odbywało się wesele w
Kanie w Galilei i była tam matka Jezusa; 2 Jezus ze swoimi apostołami także był
zaproszony na wesele. 3 Kiedy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego,
“Nie mają wina.” 4 I Jezus jej odpowiedział, “O kobieto, czego chcesz ode mnie?
Moja godzina jeszcze nie nadeszła”. 5 Matka jego powiedziała do służących,
“Róbcie, cokolwiek wam powie.” 6 Stało tam sześć kamiennych dzbanów, używanych
do żydowskiego obrzędu oczyszczenia, każdy mieszczący dwadzieścia lub
trzydzieści galonów. 7 Jezus powiedział im, “Napełnijcie dzbany wodą.” I oni
napełnili je po brzegi.. 8 On powiedział im, “Teraz nalejcie trochę i zanieście
organizatorowi uczty.” I oni tak uczynili. 9 Gdy organizator uczty spróbował
wodę, która stała się winem, a nie wiedział skąd ona pochodziła (chociaż
służący, którzy nalewali wodę, wiedzieli), organizator zawołał pana młodego 10
I rzekł do niego, “Każdy człowiek najpierw podaje dobre wino; a kiedy ludzie
hojnie się napiją, wówczas podaje wino gorsze; ale ty przechowałeś dobre wino
aż do teraz.11”. 
„Napis wykuty w ścianie w Kanie (Izrael) zawierający fragment opisu cudu przemiany wody w wino z ewangelii Św. Jana” Agnes M
W tym mieście dokonano również uleczenia syna urzędnika królewskiego z
Kafarnaum (Ewangelia Św. Jana, rozdz. 4,wers 46-54). Obecnie znajduje się tu
sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa – wybudowany w 1879 r. kościół z podziemiami, w których znajdują
się pamiątki i powiększona biblijna kanwia do wina. Powstał on na fundamentach domu, w
którym zgodnie z twierdzeniami historyków odbyło się tradycyjne wesele, które
opisał Św. Jan.

Kilka lat później w pobliżu kościoła na
fundamentach dawnego domu Nataniela wzniesiono kaplicę Św. Bartłomieja aby
uczcić pamięć Nathaniela jednego z uczniów Jezusa i podkreślić miejsce jego
pochodzenia.
Tradycyjnie wszystkie małżeństwa mogą odnowić w
kościele przyrzeczenia małżeńskie i otrzymać za drobną opłatą – pamiątkowe
zaświadczenie. Okoliczne sklepiki oferują pamiątki i degustacje wina z Kany
oraz specjalne zestawy wina, małych glinianych dzbanów wina itp.
„Kościół katolicki w Kanie Galilejskiej (Izrael), który powstał w miejscu gdzie odbywało się wesele a obecnie tradycją jest odnawianie tu przyrzeczeń małżeńskich” Agnes M
„Wejście do kościoła katolickiego w Kanie Galilejskiej (Izrael) z fragmentem ozdobnych kolumn” Agnes M
„Rzeźby przedstawiające dzbany do wina w kościele w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Współczesna rzeźba izraelskiego artysty nawiązująca symboliką i kolorem do przemiany wody w wino w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Dziedziniec kościoła katolickiego w Kanie Galilejskiej (Izrael)” Agnes M
„Rzeźba przedstawiająca Św. Jana Ewangelistę w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Przejście prowadzące do schodów do podziemi kościoła katolickiego w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Tradycyjna mozaika, którą można oglądać przed zejściem do podziemi kościoła katolickiego w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Fragmenty zabytkowych mozaik i przykładowe naczynia znajdujące się w kościele katolickim w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Zejście do podziemi kościoła katolickiego w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Przykładowe naczynia ceramiczne znajdujące się w kościele katolickim w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Ozdobne arkady znajdujące się przed wejściem do kościoła katolickiego w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Figura Św. Antoniego znajdująca się po prawej stronie przy wejściu do kościoła katolickiego w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Główny ołtarz ozdobiony kanwiami w kościele katolickim w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Powiększony odlew kanwi używanej w dawnych czasach do przechowywania wina znajdujący się w podziemiach kościoła katolickiego w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Fragmenty dawnych murów w Kanie (Izrael) stanowiące obecnie atrakcję turystyczną, do której wrzucane są karteczki z prośbami i drobne monety” Agnes M
„Wyjście z podziemi kościoła katolickiego w Kanie (Izrael) wraz z fragmentem dawnych murów” Agnes M
Do dziś naprzeciwko wejścia do kościoła znajduje się duży sklep z pamiątkami z 1969 r. „Nathan
i synowie”, w którym możemy degustować smaczne słodkie czerwone wino lub kupić
pamiątki związane z Kaną Galilejską i całym terenem Galilei. Niedaleko znajduje się kościół greko-katolicki z 1887 r. pod wezwaniem Św. Jerzego. 
„Tradycyjny sklep z souvenirami „Nathan i synowie” funkcjonujący od 1969 r. aż do dziś w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Brama wjazdowa prowadząca do kościoła greko-katolickiego Św. Jerzego w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Fragment muru przed kościołem greko-katolickim Św. Jerzego w Kanie (Izrael)” Agnes M
Aktualnie kościół w Kanie Galilejskiej znajduje
się pod opieką franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej, którzy przybyli tutaj w
XVII w. Kustodię Ziemi Świętej tworzy autonomiczna jednostka administracyjna należąca do Franciszkanów czyli Zakonu Braci Mniejszych (po łacinie – Ordo Fratrum Minorum), która obejmuje terytorium Bliskiego Wschodu – Izrael i Autonomię Palestyńską, Jordanię, Syrię, Liban, Rodos i Cypr. Kustodia Ziemi Świętej posiada swoje przedstawicielstwa w innych państwach na całym świecie m.in. w Argentynie, USA, Hiszpanii, Niemczech, Polsce a także we Włoszech. Przedstawiciele zakonu franciszkanów przybyli do Ziemi Świętej w 1217 r. po podjęciu decyzji w Asyżu o rozpoczęciu działalności na terenie Bliskiego Wschodu. Kustodia Ziemi Świętej zostały powołane w celu objęcia opieką w imieniu kościoła katolickiego sanktuariów związanych z życiem Jezusa i Apostołów i wsparciem działalności lokalnych wspólnot katolickich. Działalność franciszkanów została doceniona już przez papieża Klemensa IV, który w 1342 r. odznaczył ich specjalnymi bullami „Gratias agimus” i „Nuper carissime”.
Przejawem działalności franciszkanów z Ziemi Świętej jest przede wszystkim organizowanie pielgrzymek i oprowadzanie turystów po zabytkach sakralnych w Ziemi Świętej oraz działalność edukacyjna – prowadzenie szkół parafialnych a także pogłębianie działalności naukowej w ich głównych centrach naukowych: Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie i Franciszkańskie Centrum Studiów o Chrześcijańskim Wschodzie w Kairze. Kustosz Ziemi Świętej czyli główny przełożony zakonu franciszkanów wybierany jest przez zakonników pochodzących z całego świata. 
Obecnie w Jerozolimie funkcjonuje założone przez franciszkanów Chrześcijańskie Centrum Informacyjne wspomagające organizowanie pobytu pielgrzymów z całego świata.

Oficjalnym symbolem Kustodii Ziemi Świętej umieszczanym na wszystkim budynkach stanowiących ich własność i będących pod ich patronatem jest Krzyż Jerozolimski. 
„Krzyż jerozolimski znajdujący się nad wejściem do kościoła katolickiego w Kanie (Izrael)” Agnes M
„Krzyż jerozolimski wyrzeźbiony na drzwiach w kościele katolickim w Kanie (Izrael)” Agnes M
Krzyż jerozolimski jest jedynym krzyżem uznawanym przez wszystkie kościoły chrześcijańskie ze względu na swą bogatą symbolikę. Krzyż jerozolimski tworzy duży krzyż laskowany, w którego bokach umieszczono cztery mniejsze greckie krzyże równoramienne. Krzyż jerozolimski ma złożoną symbolikę – pięć krzyży oznacza Jerozolimę i 4 królestwa biorące udział w wyprawach krzyżowych: Niemcy, Francję, Królestwo Obojga Sycylii oraz Anglię. W wymiarze duchowym krzyż jerozolimski symbolizuje pięć ran ukrzyżowanego Chrystusa a także Chrystusa i 4 ewangelie lub też 4 kierunki świata, w których rozpowszechniła się nauka z Jerozolimy. Krzyż jerozolimski w czasie wypraw krzyżowych Gotfryd de Bouillon przybrał za swoje godło i uznał za herb Królestwa Jerozolimskiego. Współcześnie krzyż jerozolimski jest symbolem łacińskiego i greckiego zakonu bożogrobców w wyniku czego stał się symbolem ekumenizmu. W latach 90 członkowie zakonu bożogrobców powrócili do Polski. Medal pielgrzyma, którym honoruje się pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej ma kształt krzyża jerozolimskiego. Symbol krzyża jerozolimskiego staje się współcześnie coraz bardziej popularny i jest rozpowszechniany jako tradycyjny „souvenir” kupowany przez turystów pielgrzymujących do Ziemi Świętej.Krzyż jerozolimski w ostatnich latach jest sprzedawany w różnych wzorach: prosty, rozkładany, zdobiony, z metalu, srebra lub złota itp. Rozkładany krzyżyk jerozolimski ma podwójną symbolikę – złożony symbolizuje oczywiście Jerozolimę i kojarzy się z Ziemią Świętą, natomiast po rozłożeniu symbolizuje swoim kształtem gwiazdę betlejemską. 
„Krzyż jerozolimski będący souvenirem kupionym w mieście urodzenia Św. Jana Chrzciciela Ein Karem (Izrael)” Agnes M
„Rozłożony krzyż jerozolimski symbolizujący gwiazdę betlejemską” Agnes M
„Autorka bloga z krzyżykiem jerozolimskim przy gwieździe betlejemskiej w grocie w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem (Palestyna)” Agnes M

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Visit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube