Podróże Agnes

Kafarnaum (Izrael)

Kafarnaum (po hebrajsku – Kfar Nahum, po arabsku – Talhum a po polsku – Wioska Nahuma) – czyli dawniej słynne miasto Jezusa, w którym nauczał swoich uczniów i dokonywał cudów opisanych w Ewangeliach. Współcześnie wspaniale zachowane stanowisko archeologiczne z bardzo dobrze zachowanymi ruinami starożytnego miasta, wioski rybackiej i najlepiej zachowaną synagogą w Izraelu znajdującymi się na północno-zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego.

„Widok z góry na wejście do Parku Narodowego Kafarnaum
(Izrael) z charakterystycznym budynkiem z czarnego bazaltu” Agnes M
 „Autorka bloga w tzw. Białej Synagodze w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„Ruiny miasta Kafarnaum (Izrael) a w tle fragment zabudowań tzw. Białej Synagogi” Agnes M
„Pozostałości dawnych ozdobnych rzymskich kolumn a w tle budynek z
czarnego bazaltu znajdujący się przy wejściu do Parku Narodowego
Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Bezdomny kotek niedaleko ruin domu Św Piotra a w tle ośmioboczny
nowoczesny kościół Św Piotra wzniesiony na jego fundamentach w mieście
Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
Kafarnaum – nazwa tego miasta nie była wymieniona w Starym Testamencie. Dopiero w Ewangeliach Kafarnaum zostało opisane jako rodzinne miasto uczniów Jezusa – Św Piotra, Św Andrzeja, Św Jakuba i Św Jana oraz Mateusza – poborcy podatkowego. Miasto Kafarnaum stało się znane z powodu działalności publicznej Jezusa a Św Mateusz w swojej Ewangelii nazwał Kafarnaum „własnym miastem Jezusa” (Ewangelia Św Mateusza – rozdział 9, wers 1). Większość z cudów Jezusa dokonało się w Kafarnaum, gdyż tu Jezus nauczał w synagodze (Ewangelia Św Łukasza – rozdział 4, wersy 31-44), uzdrowił chorego człowieka, chorą na gorączkę teściową Św. Piotra oraz uzdrowił paralityka, którego spuszczono przez dach (Ewangelia Św Marka – rozdział 1, wersy 4 i 29). Po zmartwychwstaniu Jezusa w mieście Kafarnaum w miejscu dawnych spotkań w domu Św Piotra powstała pierwsza gmina judeo-chrześcijańska.

„Główna brama wejściowa do Parku Narodowego Kafarnaum (Izrael) z napisem – Kafarnaum miasto Jezusa” 
Agnes M
„Napis w formie ozdobnej mozaiki – Kafarnaum miasto Jezusa znajdujący się przed głównym wejściem do Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Zbliżenie napisu na bramie wejściowej do Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

 Ruiny miasta Kafarnaum pochodzą prawdopodobnie z okresu II w. p.n.e., gdzie w dawnych czasach znajdowała się wioska rybacka na skrzyżowaniu drogi morskiej tzw. Via Maris stanowiących główny szlak handlowy prowadzący z Galilei do Damaszku – zgodnie z badaniami archeologów szlak przebiegał zaledwie 200 m na północ od miejsca, w którym znajduje się biała synagoga. O rzymskich czasach świadczą pozostałości fragmentów w pobliżu rzymskiego mauzoleum m.in. kamień milowy z czasów cesarza Hadriana. Archeolodzy odkryli fundamenty domów zbudowane wokół nieregularnych podwórek w stylu insularnym tzn., że każdy pokój przylegał do zewnętrznej ściany tworząc formę izolacji.  Dawni mieszkańcy Kafarnaum trudnili się głównie rybołówstwem na co wskazują ruiny rynku rybnego oraz rolnictwem co potwierdzają fragmenty urządzeń rolniczych m.in. pras do wyciskania oliwek.

„Ruiny miasta Kafarnaum (Izrael) od strony fundamentów domu Św Piotra” Agnes M
„Widok na wejście do tzw. Białej Synagogi w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Fragmenty zabudowań domów w stylu insularnym w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Pozostałości urządzeń rolniczych m.in prasa do oliwek w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
Kafarnaum w latach 66 – 73 n.e. nie angażowało się w wojnę rzymsko – żydowską, dzięki czemu nie zostało zniszczone przez rzymskich żołnierzy a w 135 r. n.e. przeżywało okres największego rozkwitu stanowiąc schronienie dla Żydów wypędzonych z Judei, którzy osiedlali się na terenie Galilei. Najsłynniejsza budowla – tzw. „biała synagoga” została wybudowana na przełomie IV-V w. n.e., która w dobrym stanie została zachowana do czasów obecnych. Na przełomie V i VI w.n.e. Wspólnota Judeochrześcijańska wybudowała w pobliżu w miejscu dawnego domu Św. Piotra bazylikę z baptysterium. Po inwazji muzułmańskiej Kafarnaum podupadło i stopniowo zostało niemal całkowicie zniszczone.

„Widok na wnętrze tzw. Białej Synagogi w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Widok z boku tzw. Białej Synagogi w Kafarnaum w stronę Kościoła Św Piotra” Agnes M
„Fragment muru tzw. Białej Synagogi w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
Po upływie wielu wieków dopiero w XIX w. n.e. w roku 1838 ruiny starożytnego miasta Kafarnaum zostały odkryte przez amerykańskiego podróżnika Edwarda Robinsona. Następnie prawie trzydzieści lat później w roku 1866 r. brytyjski kapitan Charles Wilson odkrył pozostałości białej synagogi. 

„Tablica informacyjna dotycząca  historii i pochodzenia synagogi w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
Widok z boku na tzw. Białą Synagogę w Kafarnaum (Izrael) z ciemnym dolnym fragmentem dawnych fundamentów synagogi” Agnes M
W 1894 r. ziemie położone wokół Kafarnaum zostały wykupione od beduinów przez franciszkanina Giuseppe Baldiego z Neapolu i oddane pod patronat Kustodii Ziemi Świętej. Teren wokół ruin został odpowiednio zabezpieczony, ogrodzony i archeolodzy mogli kontynuować tam dalsze prace wykopaliskowe. W miejscu ruin stworzono oazę dla pielgrzymów z palmami i ze specjalnie sprowadzonymi aż z Australii drzewami eukaliptusowymi. Zbudowano też przystań nad Jeziorem Galilejskim umożliwiającą rejsy pielgrzymów po Jeziorze Galilejskim. Prace archeologiczne trwały od roku 1905 i kontynuowane były przez zakonników franciszkańskich w latach 1905-1915 oraz 1921-1926. Dzięki tym pracom naukowców odkryto pozostałości dwóch budynków użyteczności publicznej, częściowo odnowioną synagogę i ośmioboczny kościół, który znajdował się na miejscu dawnego domu Św. Piotra co potwierdziły badania archeologów w 1968 r. 
„Tablica informacyjna z planem dawnego miasta Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
Aby chronić teren wokół ruin wraz z pozostałościami starożytnych budowli i świątyń utworzono w 2003 r. Park Narodowy Kafarnaum.

„Ogromne palmy na terenie Parku Narodowego Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Ozdobne krzewy i rośliny w Parku Narodowym Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Ławki dla pielgrzymów na terenie Parku Narodowego Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Tablica informacyjna o mieście Kafarnaum (Izrael) znajdującym się pod patronatem Kustodii Ziemi Świętej” Agnes M
„Krzyż jerozolimski potwierdzający patronat Kustodii Ziemi Świętej nad miastem Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Widok z daleka na ogromny pomnik Św. Piotra z rybą w Parku Narodowym Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Autorka bloga na tle fragmentów dawnych ozdobnych kolumn w Parku Narodowym Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

Park Narodowy Kafarnaum 

 

„Widok na ruiny miasta Kafarnaum (Izrael) w kierunku Jeziora Galilejskiego” Agnes M
Park Narodowy Kafarnaum utworzony został w 2003 r. na terenie parku archeologicznego starożytnego miasta Kafarnaum znajdującego się w obszarze depresji na wysokości 209 m. p.p.m. na północno zachodnim wybrzeżu Jeziora Galilejskiego, do którego od strony pn – wsch uchodzi strumień Koraizm a od strony pn-wsch uchodzi strumień Kinar. Park Narodowy Kafarnaum zajmuje dużą powierzchnię ok. 20 hektarów, na której zasadzono różne gatunki drzew i pięknie kwitnących krzewów ozdobnych stanowiących naturalna florę Ziemi Świętej.

Fragment murów otaczających Park Narodowy Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Fragment murów z pozostałościami dawnych kolumn w Parku Narodowym Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Pięknie kwitnące kwiaty Bugenwilli Okazałej na terenie Parku Narodowego Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Zbliżenie makro kwiatu mojej ulubionej Bugenwilli Okazałej w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Fragmenty ruin a w tle kwitnące ozdobne krzewy Bugenwilli Okazałych na terenie Parku Narodowego Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Dwie palmy wyznaczające przejście na pobliską przystań nad Jeziorem Galilejskim w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Ozdobne krzewy w Parku Narodowym Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Pomnik Św Piotra z kluczami, rybą i pastorałem w Parku Narodowym Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Kwitnący krzew oleandra w Parku Narodowym Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Fragmenty kolumn w Parku Narodowym Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Pięknie kwitnące krzewy Bugenwilii okazałych w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Widok z Parku Narodowego Kafarnaum (Izrael) na Jezioro Galilejskie” Agnes M

Starożytne miasto Kafarnaum miało dość regularny kształt – w środku miasta z północy na południe przebiegała główna szeroka ulica a wokół niej powstawały mniejsze dzielnice mieszkaniowe usytuowane w bocznych ulicach. Ściany domów zbudowane były z gruboziarnistych bloków bazaltowych, które wzmocniono zaprawą z błota i kamieni. Centralną cześć każdego z domów stanowił duży dziedziniec, na którym był duży piec, młyn zbożowy i kamienne schody umożliwiające wejście na dach domu. Dachy wykonywano z drewnianych belek wzmocnionych zaprawą z ziemi a podłogi były brukowane. Pokoje mieszkalne były małe i brakowało w nich zaplecza higienicznego. Większość odnalezionych przedmiotów było wykonanych z gliny: garnki, talerze,
amfory itp. Odnaleziono także pochodzące z IV w.n.e. naczynia ceramiczne oraz narzędzia m.in. haczyki na ryby, ciężarki do sieci,
szpilki tkackie itp.

  „Fragment ruin pod Kościołem Św Piotra w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Fundamenty domów w zabudowie w stylu insularnym w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Ruiny domu Św Piotra w Kafarnaum (Izrael) znajdujące się pod Kościołem Św Piotra” Agnes M
„Autorka bloga na tle ruin w Parku Narodowym Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
Tzw Biała synagoga jest najstarszą i najlepiej zachowaną synagogą w całym Izraelu. Nazwa „biała synagoga” pochodzi od koloru białych wapiennych kamieni, z których została zbudowana. Pod fundamentami białej synagogi odkryto pozostałości dawnej starszej synagogi zbudowanej z ciemniejszego kamienia wyraźnie wyróżniającą się na tle białego wapienia.  Wśród motywów dekoracyjnych synagogi wyróżnia się element uważany za Arkę Przymierza oraz siedmioramienny świecznik czyli menora ozdabiający koryncką kapitelę.

„Wnętrze Białej Synagogi w Parku Narodowym Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Widok z boku na Białą Synagogę w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Ozdobne kolumny we wnętrzu Białej Synagogi w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Rząd ozdobnych kolumn we wnętrzu Białej Synagogi w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Autorka bloga we wnętrzu Białej Synagogi w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Fragment murów tzw. Białej Synagogi w Kafarnaum (Izrael) i ozdobne kolumny wewnątrz niej” Agnes M
„Główne wejście do tzw. Białej Synagogi w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Tylne drzwi Białej Synagogi prowadzące na podwórka w zabudowie insularnym w mieście Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Bezdomny kotek w progu drzwi w środku tzw. Białej Synagogi w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

 Drugim ważnym budynkiem są ruiny i fundamenty tzw. Domu św. Piotra położonego pomiędzy białą synagogą a wybrzeżem Jeziora Galilejskiego. Archeolodzy odkryli, fundamenty dawnego kościoła chrześcijańskiego stanowiącego prawdopodobnie czczony od I w. n.e. domu Św. Piotra. Nad domem św.
Piotra wzniesiono bezpośrednio na ścianach domu ośmiokątny kościół z V wieku. Współcześnie w miejscu dawnego domu wzniesiono nowy kościół, w którym można oglądać przez specjalnie przeszklone dno ruiny domu Św. Piotra.

„Kolumny wspierające ośmioboczny Kościół Św Piotra w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Widok z boku na ośmioboczny Kościół Św Piotra z fundamentami domu Św Piotra w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Widok z daleka na ośmioboczny Kościół Św Piotra w Parku Narodowym Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Autorka bloga na tle Kościoła Św Piotra w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Fundamenty domu Św Piotra znajdujące się pod Kościołem Św Piotra w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Zdjęcie ze schodów prowadzących na górę Kościoła Św Piotra w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Wnętrze Kościoła Św Piotra w Parku Narodowym Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Ołtarz główny w Kościele Św Piotra w Parku Narodowym Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Przeszklone dno Kościoła Św Piotra w Kafarnaum (Izrael), przez które można oglądać fundamenty dawnego domu Św Piotra” Agnes M
„Kościół Św Piotra w Kafarnaum (Izrael) widoczny z wnętrza Białej Synagogi” Agnes M
Obok Parku Narodowego Kafarnaum tuż nad brzegiem Jeziora Galilejskiego wzniesiono w 1931 r. greko-prawosławną cerkiew Dwunastu Apostołów. Nowoczesna konstrukcja o jasnej kolorystyce z charakterystycznymi różowymi kopułami została wzniesiona w VII w. n.e. na miejscu ruin rybackiej wioski Kafarnaum. Potwierdza to odkrycie w 1986 r. dobrze zachowanego szkielet łodzi rybackiej z I w. n.e., która obecnie stanowi część ekspozycji w Muzeum Yigala Allona w Ginosar nad Jeziorem Galilejskim.

„Prawosławna cerkiew Dwunastu Apostołów z charakterystycznymi różowymi kopułami widoczna od strony Jeziora Galilejskiego w pobliżu Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

Kontynuując nasz intensywny drugi dzień zwiedzania Izraela, po zakończonym rejsie pojechaliśmy do pobliskiego miasteczka nad Jeziorem Galilejskim czyli Kafarnaum. Pogoda znacznie się poprawiła i cały czas świeciło słońce. Wysiedliśmy na ogromnym parkingu dla kilkudziesięciu autokarów i całą grupą wyruszyliśmy w kierunku głównej bramy Kafarnaum. Po drodze mogłam podziwiać ogromne krzewy kwitnących Bugenwilli Okazałych w różnych kolorach – białe, pomarańczowe i najczęściej spotykane różowe. Budynki w Kafarnaum są bardzo charakterystyczne, ponieważ zbudowane są głównie z czarnego bazaltu z białymi wykończeniami tak jak Kościół Prymatu Św Piotra w miejscowości Tabgha na brzegu Jeziora Galilejskiego. Z daleka wyróżnia się duży budynek zakończony wieżą, na szczycie której umieszczono białą flagę z czerwonym krzyżem jerozolimskim. Stanowi to oczywisty znak, że teren Parku Narodowego Kafarnaum znajduje się pod patronatem Kustodii Ziemi Świętej. Przypomina o tym dodatkowo złota tablica umieszczona na głównej bramie wejściowej obok niebieskiego napisu „Kafarnaum miasto Jezusa”. Na środku bramy wejściowej umieszczono również ozdobną mozaikę z krzyżem jerozolimskim i napisem „Kafarnaum miasto Jezusa”. Teren współczesnego Kafarnaum stanowi doskonale zachowane stanowisko archeologiczne, w którym znajdują się ruiny fundamentów dawnych zabudowań miejskich, pozostałości murów Białej Synagogi i świetnie zachowane kolumny oraz inne ozdobne fragmenty dawnych urządzeń rolniczych itp. Teren Parku Narodowego Kafarnaum jest bardzo ładnie zaprojektowany znajdują tam się alejki obsadzone ozdobnymi krzewami i drzewami oraz ławki, na których mogą odpocząć pielgrzymi odwiedzający miasto. Wyróżniającym elementem współczesnego Kafarnaum jest nowoczesny ośmioboczny kościół zbudowany na ruinach domu Św Piotra, do którego prowadzą wysokie schody, po których weszliśmy żeby zobaczyć od środka ruiny domu Św. Piotra. Na ogromnym placu przed kościołem niedaleko Jeziora Galilejskiego znajduje się ogromny pomnik Św Piotra trzymającego w jednej ręce pastorał a w drugiej klucze do Królestwa Niebieskiego a na dole wyrzeźbiono dużą rybę. Z ruin miasta Kafarnaum rozciąga się bardzo ładny widok na Jezioro Galilejskie. Teren współczesnego Parku Narodowego Kafarnaum jest ogromny, dlatego można przez kilka godzin zwiedzać te ruiny w ciszy i spokoju kontemplując wiarę. Ze względu na ogromny obszar teren Kafarnaum zamieszkały jest przez bezdomne zwierzęta głównie koty, które towarzyszyły nam podczas zwiedzania Kafarnaum. Te biedne zwierzęta były bardzo głodne i chętnie pożywiły się naszymi kanapkami nie odstępując nas nawet na krok. Koty stały się ozdobnym elementem ruin Kafarnaum – wygrzewając się w słońcu ładnie pozowały do zdjęć. 

„Autokary znajdujące się na parkingu niedaleko wejścia na teren Parku Narodowego Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

                  „Pielgrzymi zmierzający w stronę wejścia do Parku Narodowego Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„Autorka bloga z boku bramy wejściowej do Parku Narodowego Kafarnaum (Izrael) a w tle napis i tablica Kustodii Ziemi Świętej” Agnes M

„Budynek z czarnego bazaltu ozdobiony białym wapieniem w mieście Kafarnaum (Izrael) w promieniach popołudniowego słońca” Agnes M

„Zbliżenie ozdobnego okna zdobiącego budynek z czarnego bazaltu w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M


„Posąg Św Piotra z pastorałem i kluczami do Królestwa Niebieskiego na tle Jeziora Galilejskiego w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„Zbliżenie ryby w dolnej części pomnika Św Piotra w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„Bezdomny kotek niedaleko pomnika Św Piotra w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„Widok na Jezioro Galilejskie od strony pomnika Św Piotra w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„Kolejny bezdomny kotek wygrzewający się na murach ruin dawnego miasta Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„Koty spacerujące z nami po Parku Narodowym Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„Jedna z ławek dla pielgrzymów w Parku Narodowym Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„Koty na tle Kościoła Św Piotra w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„zbliżenie bezdomnych kotków w pobliżu Kościoła Św Piotra w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„Koty w środku Białej Synagogi na tle ozdobnych kolumn w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„Fragmenty ruin a w tle budynek z czarnego bazaltu w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„Autorka bloga z fragmentem ozdobnych murów w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„Chwila odpoczynku pielgrzymów chroniących się przed słońcem w Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„Wyjście z Parku Narodowego Kafarnaum (Izrael) w kierunku parkingu autokarów” Agnes M

„Ptak niedaleko parkingu na terenie Parku Narodowego Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

Odpowiedź do artykułu “Kafarnaum (Izrael)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Visit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube