Podróże Agnes

Jezioro Galilejskie (Izrael)

Jezioro Galilejskie (po hebrajsku Yam Kineret, po arabsku Al – Bahr at – Tabarijja) zwane również Jeziorem Genezaret z Biblii (Gennesaret oznacza żyzną równinę w zach. części jeziora – Ewangelia Św. Łukasza rozdział 5, wers 1) lub Jeziorem Tyberiadzkim (Ewangelia Św. Jana rozdział 6, wers 21) od nazwy miasta Tyberiady. Hebrajska nazwa Morze Kinneret wywodzi się od hebrajskiego słowa „kinor” czyli  harfa albo cytra ze względu na kształt Jeziora Galilejskiego, które swoim kształtem ją przypomina.
Łódź na Jeziorze Galilejskim (Izrael)
„Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim (Izrael)” Agnes M
Jezioro Galilejskie jest najniżej położonym jeziorem słodkowodnym na terenie Izraela, które powstało w obszarze Tektonicznego Rowu Jordanu na skutek ruchów tektonicznych 2 płyt: arabskiej i afrykańskiej.
Znajduje się ono na wysokości 209 metrów pod poziomem morza w tzw. dolinie ryftowej. Jezioro Tyberiadzkie ma nieregularny kształt i zajmuje obszar o powierzchni całkowitej 166 km2 (szerokość 13 km i długość aż 21 km o głębokości 43m). Aż do czasów współczesnych obszar ten jest zagrożony trzęsieniami ziemi i w okolicy znajduje się dużo wulkanicznych skał magmowych i bazaltowych, z których zbudowano kościoły i budynki znajdujące się nad brzegiem jeziora m.in. w miejscowościach Tabga, Kafarnaum i Tyberiada. Jezioro Galilejskie otoczone jest wzgórzami i stromymi zboczami od zachodu o wysokości od 200 m n.p.m. do nawet 300 m.n.p.m. od strony wschodniej. 

Pola uprawne w okolicy Jeziora Galilejskiego (Izrael)
„Widok na żyzne ziemie wokół Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M
„Widok na wzgórza w pobliżu Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M
„Widok na Jezioro Galilejskie z Góry Błogosławieństw (Izrael)” Agnes M
„Brzeg Jeziora Galilejskiego w miejscu Tabga (Izrael)” Agnes M

W czasach prehistorycznych w okolicy Jeziora Galilejskiego na obszarze miejscowości Tabga archeolodzy odkryli szczątki neandertalczyka.  W starożytności obszar Jeziora Tyberiadzkiego stanowił ważny szlak handlowy tzw. Via Maris  dzięki czemu nastąpił rozwój kultury i sztuki a Grecy i Rzymianie przybyli na te tereny założyli miasta z.in. Tyberiadę. Historyk Józef Flawiusz dokładnie opisał życie mieszkańców trudniących się przede wszystkim rybołówstwem ze względu na bliskość Jeziora Genezaret obfitującego w ogromne ilości ryb. W czasach Jezusa Chrystusa rejon ten również słynął z ryb a uczniowie mieszkali w wioskach rybackich. Jezioro Galilejskie jest bardzo ważnym miejscem dla każdego chrześcijanina.
W Ewangeliach apostołowie opisali wiele ważnych wydarzeń i cudów dokonanych w tej okolicy m.in. powołanie czterech apostołów Jezusa, którzy byli rybakami, rozmnożenie chleba i ryb w miejscowości Tabga i kazanie na pobliskiej górze zwanej Górą Ośmiu Błogosławieństw, uzdrowienia chorych itp. 

W 135 r.n.e. po przegranym żydowskim powstaniu przeciwko Rzymianom i usunięciu Żydów z Jerozolimy znaleźli oni schronienie w rejonie Tyberiady, który stał się odtąd ważnym ośrodkiem kultury i nauki żydowskiej (W Tyberiadzie spisano Talmud Palestyński). 
W okresie Bizancjum terytorium Jeziora Tyberiadzkiego było miejscem licznych pielgrzymek chrześcijan przybywających na teren Palestyny. Niestety w 634 r. po zdobyciu Palestyny przez arabskiego kalifa Umara ibn-Chattaba dostęp do świętych miejsc został ograniczony. W latach 1099-1291 Krzyżowcy opanowali terytorium Palestyny i wybudowali twierdzę Belvoir, której ruiny możemy obecnie podziwiać zwiedzając jeden z Parków Narodowych Izraela. „Belvoir” oznacza piękny widok i rzeczywiście z terenów południowej części Jeziora Galilejskiego we współczesnym mieście Kochav HaYarden (z hebrajskiego – Gwiazda Jordanu) można podziwiać panoramę Doliny Jordanu.
W 1187 r. w słynnej bitwie pod Hittin Saladyn odciął wojska krzyżowców od źródła wody pitnej zdobywając teren Jeziora Galilejskiego. W 1250 roku władzę na terytorium Palestyny sprawowali Mamelucy a dopiero w 1517 r. tereny zostały przejęte przez Turków osmańskich. Czasy te spowodowały upadek znaczenia miast położonych w okolicy Jeziora Tyberiadzkiego z wyjątkiem Tyberiady.
W XX w. nastąpiło odrodzenie tego terenu i w 1909 r. żydowscy pionierzy założyli swoje pierwsze osady m.in. kibuc Kvucat Kinneret stanowiący do dziś jeden z dwóch ważnych tras początkowych, skąd wypływają łodzie w słynne rejsy po Jeziorze Galilejskim. Później powstał kolejny najbardziej znany kibuc Degania rozpowszechniony przez ruch syjonistyczny. W czasach I wojny światowej Palestyna została zdobyta przez wojska brytyjskie a w 1920 r. Jezioro Galilejskie zostało włączone w skład Brytyjskiego Mandatu Palestyny. W 1923 r. Brytyjczycy zawarli porozumienie z sąsiednim Francuskim Mandatem Syrii ustalając w nim przekazanie Wzgórz Golan w zamian za północną część Doliny Jordanu. 
W 1947 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) zdecydowała o podziale Palestyny zgodnie z którym Jezioro Galilejskie zostało przekazane państwu żydowskiemu. Spowodowało to niezadowolenie i rozpoczęcie wojny domowej w Palestynie. Ostatecznie w 1948 r. postanowiono przekazać Jezioro Galilejskie władzom Izraela.

Obecnie Jezioro Galilejskie jest najważniejszym zbiornikiem wodnym w całym Izraelu i dostarcza wody pitnej dla wszystkich jego mieszkańców. Woda z Jeziora Galilejskiego transportowana jest w specjalnymi rurociągami wodnymi zbudowanymi w 1964 r. aż do południowej części Izraela na pustyni Negew w pobliżu Strefy Gazy oraz na zachodni brzeg Jordanu aż na terytorium Jordanii (na mocy traktatu pokojowego izraelsko-jordańskiego). Jezioro Tyberiadzkie jest jeziorem przepływowym tzn zasilanym przez przepływającą rzekę Jordan, która wraz ze strumieniami: Hasbani (z Gór na terytorium Libanu), Banias (z terenu Wzgórz Golan) i Dan (z terenu Góry Hermon) oraz dodatkowo małymi strumieniami z terenów Górnej Galilei.Rejon Jeziora Galilejskiego jest ważnym punktem strategicznym i staje się powodem walk zwłaszcza z Libanem i Syrią upominającą się o Wzgórza Golan.

„Zachód słońca nad Jeziorem Galilejskim (Izrael)” Agnes M
„Aleja z palmami wzdłuż wybrzeża Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M
„Panorama Jeziora Galilejskiego w Izraelu” Agnes M
„Widok z góry na Jezioro Galilejskie przypominające swoim kształtem lirę” Agnes M
„Widok z daleka na Jezioro Galilejskie (Izrael)” Agnes M
„Autorka bloga na Górze Błogosławieństw a w tle Jezioro Galilejskie (Izrael)” Agnes M
„Palmy nad Jeziorem Galilejskim niedaleko miasta Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Dwie łodzie z pielgrzymami mijające się na trasie podczas rejsu po Jeziorze Galilejskim (Izrael)” Agnes M
„Palmy stanowiące naturalną bramę przed zejściem do portu nad Jeziorem Galilejskim w kibucu Kinneret (Izrael)”
Agnes M
„Zielone drzewa i krzewy rosnące nad Jeziorem Galilejskim (Izrael)” Agnes M
„Fragment Jeziora Galilejskiego w Izraelu” Agnes M
„Prawosławny Kościół Apostołów ukryty za drzewami i widoczny od strony Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M
„Wybrzeże
Jeziora Galilejskiego sfotografowane z łodzi a w tle znajduje się
parking dla turystów w miejscowości Kafarnaum (Izrael)” Agnes M
„Zdjęcie zrobione z łodzi na katolicki Kościół Prymatu Św.Piotra
znajdujący się nad brzegiem Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M

Specyficzne położenie Jeziora Galilejskiego na terenie depresji powoduje iż na obszarze tym występują w ciągu całego roku niezależnie od pory roku bardzo wysokie temperatury oraz nagłe gwałtowne burze i silne wiatry.

„Łódź z pielgrzymami na Jeziorze Galilejskim (Izrael)” Agnes M

Tereny w okolicy Jeziora Galilejskiego słyną z doskonałych walorów turystycznych zwłaszcza gorące źródła i spa w Tyberiadzie, miejsca licznych pielgrzymek turystów z całego świata (Tabga i Kafarnaum) oraz przepiękne rejsy po Jeziorze Galilejskim. Ziemie położone w okolicy są bardzo żyzne i znane są z uprawy owoców m.in. bananów, owoców mango itp.

„Duża plantacja bananów nad brzegiem Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M
„Kwitnące krzewy owoców mango na wzgórzach wokół Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M
„Jedna z upraw rolnych na żyznych ziemiach wokół Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M
„Plantacja bananów na terenie Izraela” Agnes M
„Pola uprawne w okolicy Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M

Region Jeziora Galilejskiego słynie z połowu ryb ze względu na to, iż w krystalicznie czystych wodach jeziora żyje wiele gatunków ryb odławianych w celach handlowych. Najczęściej występują w nim sardynki i tilapie nilowe zwane „rybami Św.Piotra”, które pielgrzymi przybywający do Izraela jedzą w jednej ze słynnych restauracji nad brzegiem Jeziora Galilejskiego w okolicy miasta Kafarnaum. Wody Jeziora Tyberiadzkiego są tak czyste, że żyją w nich raki rzeczne i inne skorupiaki a nawet żółwie.

„Mała rybka płynąca w krystalicznie czystej wodzie w Jeziorze Galilejskim (Izrael)” Agnes M

Rejs po Jeziorze Galilejskim (Izrael)

 

„Łódź z pielgrzymami odpływająca z portu w mieście Kinneret (Izrael)” Agnes M
„Zejście do portu w miejscowości Kinneret (Izrael)” Agnes M

„Łódź zacumowana w porcie w miejscowości Kinneret (Izrael)” Agnes M

Współcześnie tradycyjny rejs po biblijnym Jeziorze Genezaret odbywa się na trasach z dwóch miejscowości. Pierwszą z nich jest miejsce, w którym w 1909 r. powstał kibuc Kinneret w pobliżu miasta Kafarnaum. Trasą tą płynęłam podczas pierwszego pobytu w Izraelu w październiku w ponad 40 stopniowym upale. Dlatego też ten rejs wspominam jako jedną z bardziej przyjemnych chwil umożliwiających odpoczynek i możliwość schronienia pod zadaszeniem łodzi. Standardowy rejs trwa godzinę z krótkim postojem na środku Jeziora Galilejskiego i czytaniem znanego fragmentu z Ewangelii dotyczącego cudu chodzenia Jezusa po wodzie:

„Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli
do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to
uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On
sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu,
miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej
przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go
kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu
krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi! Ja jestem, nie bójcie
się! Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść
do siebie po wodzie! A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i
krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru
uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus
natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej
wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w
łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym”. (Ewangelia Św. Mateusza, rozdział 14, wers 22-33).

„Zdjęcie zrobione z łodzi podczas rejsu po Jeziorze Galilejskim (Izrael)” Agnes M
„Mapa przedstawiająca trasę rejsu z miejscowości Kinneret (Izrael)” Agnes M
„Palmy i ozdobne krzewy rosnące nad brzegiem Jeziora Galilejskiego w miejscowości Kinneret (Izrael)” Agnes M
„Zejście do portu w miejscowości Kinneret (Izrael)” Agnes M
„Pielgrzymi z całego świata zmierzający do łodzi w porcie Kinneret (Izrael)” Agnes M
„Łodzie w porcie Kinneret (Izrael) na Jeziorze Galilejskim” Agnes M

Zazwyczaj każdy rejs rozpoczyna się tradycyjnie od oficjalnego wciągnięcia flagi reprezentującej narodowość grupy pielgrzymów na maszt oraz wspólnym śpiewaniem hymnu narodowego. Od tego momentu flaga polska zawisła obok flagi izraelskiej i mogliśmy wyruszyć w rejs. Jest to działanie „trochę” komercyjne, ale każdy z pielgrzymów z konkretnego kraju czuje się doceniony i od razu jest pozytywniej nastawiony . Sam rejs jest tak bardzo przyjemny, że cała godzina mija niemal niezauważalnie i mamy wrażenie, że dopiero weszliśmy na pokład łodzi a okazuje się, że musimy już z niej wyjść.
Najczęściej opływamy Jezioro Tyberiadzkie wzdłuż brzegu od strony miasta Kafarnaum i podziwiamy miasteczka wraz z zabytkami od strony jeziora. Potem zazwyczaj oglądamy m.in. Katolicki Kościół Prymatu Św.Piotra z wulkanicznego bazaltu w miejscowości Tabga oraz Prawosławny Kościół Dwunastu Apostołów – biały z charakterystycznymi jasno różowymi kopułami zakończony lśniącymi w słońcu złotymi krzyżami. Następnie kierujemy się w stronę Wzgórz Golan i oglądamy ten górzysty region położony na granicy trzech państw: Izraela, Syrii i Libanu.

„Flagi narodowe Izraela i Polski wywieszone na maszcie łodzi podczas
rejsu po Jeziorze Galilejskim (Izrael) Agnes M

„Łódź wypływająca na środek Jeziora Galilejskiego
(Izrael)” Agnes M

„Grupa pielgrzymów z Polski podczas rejsu po Jeziorze Galilejskim (Izrael)” Agnes M
„Zbliżenie ujęcia katolickiego Kościoła Prymatu Św. Piotra z łodzi podczas rejsu po Jeziorze Galilejskim (Izrael)”
Agnes M
„Zbliżenie ujęcia prawosławnego Kościoła Apostołów z łodzi podczas rejsu po Jeziorze Galilejskim (Izrael)”
Agnes M

„Widok na ruiny miasta Kafarnaum z łodzi
podczas rejsu po Jeziorze Galilejskim (Izrael)” Agnes M

Wzgórza Golan otaczające Jezioro Galilejskie od strony zachodniej są bardzo wysokie i wznoszą się 500 metrów n.p.m. Od wschodniej strony widzimy płaskowyż Hauran wyznaczający przebieg granicy izraelsko – syryjskiej. Od strony północnej możemy zauważyć Górę Hermon, która znajduje się na granicy z Libanem.
Wzgórza Golan od lat stanowią podłoże wojen izraelsko – arabskich. Od 14 grudnia 1981 r., gdy z chwilą podjęcia przez izraelski parlament czyli Knesset uchwały teren Wzgórz Golan został włączony do Państwa Izrael rozpoczęły się ponowne walki. Rada Bezpieczeństwa ONZ nie uznała uchwały Knessetu i aż do dziś teren ten stanowi ogniwo zapalne konfliktów zbrojnych a prawa do Wzgórz Golan roszczą sobie państwa arabskie sąsiadujące z Izraelem – Syria i Liban. Liban domaga się zwrotu fragmentu Wzgórz Golan w pobliżu Góry Hermon natomiast Syria chciałaby odzyskać całość terytorium w obszarze Wzgórz Golan. Z kolei Izrael obawia się wycofać z terenów Wzgórz Golan ze względów bezpieczeństwa.
Płynąc odpoczywamy i wsłuchując się w szum wiatru podziwiamy piękne krajobrazy wokół Jeziora Galilejskiego. Na statku są zapewniane dodatkowe atrakcje – można m.in. zakupić jakieś dodatkowe pamiątki związane z biblijnym Jeziorem Genezaret a także w trakcie rejsu posłuchać tradycyjnej muzyki żydowskiej z możliwością zakupu płyty cd z muzyką itp.

„Zdjęcie na oddalającą się łódź płynącą po Jeziorze Galilejskim (Izrael)” Agnes M
„Nowoczesna motorówka płynąca po Jeziorze Galilejskim (Izrael)” Agnes M
„Autorka bloga podczas rejsu po Jeziorze Galilejskim (Izrael)” Agnes M
„Pamiątkowe kamyki sprzedawane podczas pierwszego rejsu z Kinneret (Izrael) po Jeziorze Galilejskim”
Agnes M
„Autorka bloga wraz z grupą wysiadającą z łodzi po zakończeniu rejsu po Jeziorze Galilejskim (Izrael)”
Agnes M

 Trasa drugiego rejsu w marcu 2014 r. na początku przebiegała zupełnie inaczej, ponieważ najpierw zwiedziliśmy znane Muzeum Yigala Allona znajdujące się nad brzegiem Jeziora Galilejskiego w kibucu Ginosar niedaleko miasta Magdala (Izrael). Znajdują się tam interesujące eksponaty m.in. pozostałości starożytnej łodzi rybackiej sprzed ponad 2000 lat zwanej „Łodzią Jezusa”. Szczątki tej łodzi odnaleziono w miejscu, gdzie rybacy łowią do dziś ryby w Jeziorze Galilejskim. Łódź zbudowana z gliny i drewna była zagłębiona w mule i dzięki temu zachowała się w dobrym stanie aż do dnia dzisiejszego. Znalezisko odkryli dwaj bracia w 1986 r., gdy poziom Jeziora Galilejskiego znacznie się obniżył ze względu na panującą suszę. Ustalono wtedy, że łódź pochodzi z I w. n.e. i ma następujące wymiary: ponad 8 m długości i około 2,5 m. szerokości. W pobliżu łodzi odkryto fragmenty ceramiki, stare gwoździe i monety z brązu oraz lampkę oliwną ukrytą w środku łodzi. Prace konserwatorskie i osuszanie łodzi trwały ponad dziesięć lat. Dopiero tak przygotowaną łódź, zbudowaną z 12 gatunków drewna nasączono specjalnym syntetycznym woskiem i wystawiono w Muzeum Yigal Allona. Ciekawostką jest, iż kopia tej łodzi została zbudowana zbudowana w Polsce i znajduje się w miejscowości Lednica w ośrodku Ogólnopolskich Spotkań Młodych.
Po zwiedzeniu muzeum i zrobieniu pamiątkowych zdjęć przeszliśmy w stronę małego portu skąd miała wypływać nasza łódź. Po drodze zobaczyliśmy jeszcze ciekawą ozdobną i kolorową mozaikę oraz interesującą rzeźbę z drewna nazwaną „Drzewo pokoju”, którą wyrzeźbili wspólnie artyści arabscy i żydowscy wiosną 2002 r. Rzeźba jest bardzo duża i przedstawia dłonie zaciśnięte w przyjacielskim uścisku podkreślające przyjaźń arabsko-izraelską. Następnie przeszliśmy już w stronę portu, gdzie wszędzie na kamieniach, drobnych rzeźbach umieszczono łodzie lub ich symbole. Po lewej stronie tuż przy pomoście znajdowała się kolejna rzeźba z drewna o wysokości kilku metrów, wyrzeźbiona w różne dziwne twarze trochę przypominające posągi znajdujące się na wyspie Wielkanocnej. Rejs jak każdy zaczął się od uroczystego wciągnięcia flagi polskiej i uroczystego odśpiewania hymnu polskiego. Następnie tak jak zazwyczaj opływaliśmy te wszystkie tradycyjne miejsca. Niestety pogoda była nieco gorsza i wiał straszny wiatr. Na szczęście mniej więcej w połowie rejsu pogoda się poprawiła i wiatr się uciszył. Wyszło śliczne słońce i mogliśmy się opalać na górnym pokładzie łodzi. Było bardzo przyjemnie, łódź delikatnie się kołysała a słońce mocno świeciło i słuchając muzyki płynęliśmy dalej po Jeziorze Galilejskim. W ogóle nie czuło się upływu czasu, zamknęłam oczy korzystając ze słońca, które wreszcie mocno świeciło i po pewnej chwili, nagle poczułam lekkie szarpnięcie łodzi. Wtedy otworzyłam oczy i okazało się, że nasz przyjemny rejs dobiegł końca a łódź właśnie przybiła do brzegu.

„Widok z daleka na Jezioro Galilejskie (Izrael)” Agnes M
„Pojazd, którym turyści mogą zwiedzać kibuc w miejscowości Ginosar (Izarel)” Agnes M
„Budynek Muzeum Yigal Allona w miejscowości Ginosar (Izrael), przed
którego wejściem znajduje się ozdobna kolorowa mozaika pełniąca rolę
ławek” Agnes M
„Oryginalna
rzeźba z drewna (Drzewo Pokoju) symbolizująca przyjaźń żydowsko-arabską
która została wyrzeźbiona wspólnie przez artystów z obu krajów wiosną
2002 r. i znajduje się przed wejściem do Muzeum Yigal Allona w Ginosar
(Izrael) ” Agnes M
„Tablica informująca o tym, że w Muzeum Yigal Alona w Ginosar (Izrael) znajduje się starożytna galilejska łódź”
Agnes M
„Ozdobna rzeźba znajdująca się przed wejściem do Muzeum Yigal Allona w miejscowości Ginosar (Izrael)” Agnes M
„Pomniejszony model słynnej łodzi galilejskiej z czasów Jezusa wystawiony w Muzeum Yigal Allona w Ginosar (Izrael)” Agnes M
„Fragment ekspozycji w Muzeum Yigal Allona w miejscowości Ginosar (Izrael)” Agnes M
„Kolejny fragment ekspozycji na terenie Muzeum Yigal Allona w miejscowości Ginosar (Izrael)” Agnes M
„Drewniany szkielet łodzi z Galilei przedstawiający znalezisko z 1968 r.
znajdujący się na terenie Muzeum Yigala Allona w Ginosar (Izrael)”
Agnes M
„Makieta przedstawiająca łódź z czasów Jezusa w Muzeum Yigala Allona w Ginosar (Izrael)” Agnes M
„Fragment
ozdobnej kolorowej mozaiki przedstawiający ważne miejsca w Izraelu –
tutaj fragment meczetu Kopuła na Skale w Jerozolimie (Izrael)” Agnes M
„Fragment ozdobnej kolorowej mozaiki przedstawiający fragment kościoła
katolickiego Prymatu Św. Piotra w miejscowości Tabga (Izrael)” Agnes M
„Fragment kolorowej ozdobnej mozaiki przedstawiający ortodoksyjnego Żyda ubranego w tradycyjny strój religijny” Agnes M
„Kamień ozdobiony symbolami łodzi znajdujący się przy wejściu do portu w miejscowości Ginosar (Izrael)” Agnes M
„Oryginalne metalowe rzeźby ustawione na kamiennych głazach w 2003 r. w porcie w miejscowości Ginosar (Izrael)” Agnes M
„Grupa turystów zmierzająca w stronę portu w miejscowości Ginosar (Izrael)” Agnes M
„Autorka bloga przy oryginalnej drewnianej rzeźbie umieszczonej przed pomostem w porcie w miejscowości Ginosar (Izrael)” Agnes M
„Zdjęcie zrobione podczas ostatniego rejsu po Jeziorze Galilejskim (Izrael)” Agnes M
„Zdjęcie z rejsu przedstawiające zbliżenie zabudowań mieszkalnych nad brzegiem Jeziora Galilejskiego (Izrael)”
Agnes M
„Pola uprawne nad brzegiem Jeziora Galilejskiego w Izraelu” Agnes M
„Zdjęcie z rejsu przedstawiające eleganckie domy nad brzegiem Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M
„Zbliżenie Jeziora Galilejskiego w trakcie rejsu w Izraelu” Agnes M
„Wzgórza otaczające Jezioro Galilejskie w Izraelu” Agnes M
„Spokojne wody Jeziora Galilejskiego w Izraelu” Agnes M
„Widok z oddali na Wzgórza Golan nad Jeziorem Galilejskim (Izrael)” Agnes M
„Widok z oddali na Górę Hermon podczas rejsu po Jeziorze Galilejskim (Izrael)” Agnes M
„Pamiątka z rejsu po Jeziorze Galilejskim (Izrael)” Agnes M
„Pomost prowadzący na przystań z łodziami, które wypływają w rejs po Jeziorze Galilejskim (Izrael)”
Agnes M
„Widok z oddali na Jezioro Galilejskie w Izraelu” Agnes M
„Zdjęcie makro jednej z egzotycznych roślin rosnących na wybrzeżu Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M

Z miejscowości Ginosar pojechaliśmy w stronę miasta Kafarnaum po drodze mijając kolejne miasto Magdala (Migdal). Jest to miejsce urodzenia Marii Magdaleny czyli kobiety, która została wyleczona przez Jezusa i później dołączyła grupy wyznawców Chrystusa a następnie była też świadkiem Zmartwychwstania Jezusa na co wskazują zapisy w Ewangelii Św. Łukasza, rozdział 8, wers 1-2 oraz w Ewangelii Św. Jana, rozdział 20, wers 1.
Zgodnie ze zwyczajem pielgrzymi jadą do restauracji położonej nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, gdzie mogą spożyć tradycyjny posiłek złożony przede wszystkim z „Ryby Św.Piotra” czyli Tilapii. Ja postanowiłam skorzystać ze słonecznej pogody i poopalać się trochę na kamieniach nad brzegiem a także poszukać muszelek w krystalicznie czystej wodzie Jeziora Galilejskiego. Odpoczynek w otoczeniu przyrody był naprawdę bardzo przyjemny i relaksujący.

„Turyści w drodze do restauracji Św. Piotra nad
Jeziorem Galilejskim (Izrael)” Agnes M
„Wybrzeże
Jeziora Galilejskiego (Izrael) w miejscu, w którym kąpiel jest zabroniona”

Agnes M
„Tablica w 3 językach informująca o zakazie kąpieli w tym miejscu Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M
„Zbliżenie kamienistego wybrzeża nad Jeziorem Galilejskim w Izraelu” Agnes M
„Ogromne głazy skalne wzdłuż brzegu Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M
„Wysokie palmy i bujna roślinność nad brzegiem Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M
„Egzotyczne palmy rosnące nad brzegiem Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M

 „Muszelki znalezione przy brzegu Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M

„Kamienie przy brzegu Jeziora Galilejskiego w Izraelu” Agnes M
„Panorama Jeziora Galilejskiego w Izraelu” Agnes M
„Fragment muszli przy brzegu Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M
„Ptak wodny na brzegu Jeziora Galilejskiego w Izraelu” Agnes M

„Skręt do restauracji Św.Piotra w okolicy
miasta Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„Pielgrzymi odpoczywający w przerwie posiłku w restauracji Św.Piotra w
okolicy miasta Kafarnaum (Izrael)” Agnes M

„Pielgrzymi kąpiący się w Jeziorze Galilejskim podczas upalnej jesieni w czasie mojego pierwszego pobytu w Izraelu” Agnes M
„Pielgrzymi wypoczywający nad brzegiem Jeziora Galilejskiego (Izrael)” Agnes M
„Słońce odbijające się w krystalicznych wodach Jeziora Galilejskiego (Izrael) i mała rybka płynąca przy brzegu” Agnes M

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Visit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube